Złomowanie Pojazdów

Firma Auto-Handel Tomasz Lewandowski, posiada zezwolenie Nr C-44 na złomowanie pojazdów.

604 430 359

Ogólne warunki złomowania pojazdów:

Pojazd kompletny oraz niekompletny:

  • Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji przekazuje pojazd kompletny lub nie kompletny.

  • Za pojazd kompletny uważa się pojazd, który zawiera wszystkie istotne elementy i jego masa jest nie mniejsza niż 90% masy pojazdu i nie zawiera innych odpadów, które nie pochodzą z danego pojazdu.

  • Przekazanie pojazdu kompletnego jest nieodpłatne.

  • W przypadku zdawania pojazdu niekompletnego właściciel pojazdu wnosi opłatę za brakującą masę pojazdu w wysokości ustalonej przez stację demontażu.

  • Obowiązki właściciela pojazdu:

    Właściciel z chwilą przekazania pojazdu ma obowiązek okazać:

  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

  • Dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, jeżeli była wydana, lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym.

  • Dokument potwierdzający własność w przypadku właściciela pojazdu innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym.